Kruimeltje

Kinderdagverblijf

Ziekte of ongeval

Wanneer uw kindje niet aanwezig zal zijn wegens ziekte, moet u uw kind telefonisch ‘afmelden’ voor 9.00 uur. Ook al komt uw kindje niet naar de opvang, de maandprijs blijft hetzelfde. Bij langdurige ziekte, wordt dit besproken met de verantwoordelijke. De eindbeslissing in verband met de maandprijs wordt in dit geval door de verantwoordelijke genomen.
Uw kind mag niet naar het kinderdagverblijf komen indien het één van de volgende ziektetekenen vertoont:
 • Aanhoudende diarree
 • Braken (twee of meer keer tijdens de laatste 24 uur)
 • Koorts (boven 38°C) gepaard met keelpijn, braken, diarree, oorpijn, verwardheid, uitslag, of prikkelbaarheid
 • Ademhalingsmoeilijkheden of ademnood
 • Huiduitslag in combinatie met koorts of gedragsveranderingen
 • Een besmettelijke ziekte
 • Elk kind dat wegens ziekte zoveel aandacht vraagt dat de gezondheid en/of de veiligheid van de andere kinderen niet meer gegarandeerd kan worden.
 • Elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten


Wij vragen u om uw kind zo snel mogelijk te komen afhalen:
 • Indien uw kind 38°C of meer koorts heeft.
 • Indien uw kind, ongeacht de leeftijd, te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten in het kinderdagverblijf.
 • Indien uw kind teveel zorg en aandacht vraagt, zodat het kinderdagverblijf de gezondheid en/of de veiligheid van de andere kinderen niet meer kan garanderen.


Indien u telefonisch niet bereikbaar bent, doen wij (indien nodig) beroep op dokter Vanja Slootmaekers.
In noodgevallen nemen we contact op met de hulpdiensten.
Alle kosten verbonden aan medische tussenkomsten, zijn voor uw rekening.


Medicatie

Indien uw kindje medicatie toegediend moet krijgen in het kinderdagverblijf, vragen wij steeds een voorschrift/attest van een dokter. Zonder voorschrift/attest dienen wij geen medicatie toe.
Ook medicatie die vrij te verkrijgen is (hoestsiroop, Perdolan,…) dient vergezeld te zijn van een voorschrift.
De medicatie moet voorzien zijn van de naam van uw kindje.